เรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการปฏิบัติจริง – เรื่องทรงตันเพลโต (โดยการใช้โมเดล)

คำอธิบายเกี่ยวกับคอร์สนี้

ในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทรงตันเพลโตผ่านการสร้างโมเดล ซึ่งผู้สอนจะแนบไฟล์ PDF ที่เป็นแบบในการสร้างโมเดลไว้ให้ และผู้เรียนสามารถปริ้นออกมาเพื่อตัดตามรอยประและประกอบโมเดลโดยใช้เทปกาวได้อย่างง่ายดาย การเรียนเช่นนี้จะทำให้ผู้เรียนได้เห็นภาพทรงตันที่ซ้อนกันอยู่อย่างชัดเจน และผู้เรียนจะได้ฝึกคำนวณและเปรียบเทียบปริมาตรและพื้นที่ผิวของทรงตันต่างๆ ซึ่งจะผู้สอนจะแนบแบบฝึกหัดเป็นไฟล์ PDF ไว้ให้เช่นกัน

บทเรียนเรื่องทรงตันเพลโตมักจะปรากฏในโจทย์แบบฝึกหัดและข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ การที่ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนนี้ จะหมายถึงการที่ผู้เรียนสามารถสังเกตและหาคำตอบในแบบฝึกหัดหรือข้อสอบได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ทรงตันเพลโตยังมีความมหัศจรรย์ที่สวยงามอยู่ด้วย เพราะทรงตันเพลโตมีเพียง 5 รูปทรงด้วยกัน ทรงตันเหล่านี้ได้ถูกกล่าวขานมาตั้งแต่สมัยของเพลโตในยุคกรีกโบราณ หรืออาจนานกว่านั้น ทรงตันเพลโตเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งการเข้าใจธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบของสรรพสิ่งรอบตัวเรา การโคจรของดาวเคราะห์ และอื่นๆอีกมากมาย อย่างไรก็ตาม ในคอร์สคณิตศาสตร์นี้ ผู้สอนจะแสดงให้เห็นถึงความน่าสนใจของทรงตันเหล่านี้ในทางคณิตศาสตร์

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:

ชื่อของทรงตันเพลโตทั้งห้า

ประวัติของทรงตันเพลโต

ความหมายและการเปรียบเทียบกับทรงตันอาร์คิมิดีส

เหตุใดจึงมีเพียง 5 ทรงตันเพลโต

สร้างโมเดลกระดาษของทรงตันเพลโต (โดยแต่ละอันจะถูกซ้อนกันไปเรื่อยๆ)

รูปคลี่ของทรงตันเพลโต

จุดยอด ขอบ ด้านและสูตร Euler

ปริมาตรของทรงตันเพลโต (และการเปรียบเทียบ)

Duality ในทรงตันเพลโต

พื้นที่ผิวของทรงตันเพลโต (และการเปรียบเทียบ)

====================================

คอร์สนี้เหมาะกับใคร:

  • นักเรียนและคุณครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ผู้ที่ต้องการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยการปฏิบัติจริง

====================================

แนะนำบทเรียน

1
แนะนำบทเรียน

ทำความรู้จักทรงตันเพลโต

1
ประวัติของทรงตันเพลโต
2
ความหมายและการเปรียบเทียบกับทรงตันอาร์คิมิดีส
3
ทรงตันเพลโตทั้ง 5

โมเดลของทรงตันเพลโต

1
การสร้างโมเดล : [เอกสารประกอบ ] [ดาวน์โหลด PDF]
2
รูปคลี่ของทรงตันเพลโต [เอกสารประกอบ ] [ดาวน์โหลด]
3
หน้าต่างๆของทรงตันเพลโต
4
ความยาวด้าน
5
ปริมาตร (และการเปรียบเทียบ)
6
Duality
7
พื้นที่ผิว (และการเปรียบเทียบ)

สรุปเนื้อหา

1
สรุปเนื้อหาและโบนัส

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review