คำอธิบายเกี่ยวกับคอร์สนี้ ในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทรงตันเพลโตผ่านการสร้างโมเดล ซึ่งผู้สอนจะแนบไฟล์ PDF ที่เป็นแบบในการสร้างโมเดลไว้ให้ แ...
12 Lectures