เกี่ยวกับฉัน

Jon Molomby

ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยการปฏิบัติจริง

สวัสดี,

ผมคือคุณครูผู้เคยสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมต้นและปลาย และผมเชื่อว่าทั้งสองระดับนี้ต้องใช้เทคนิคการสอนที่แตกต่างกัน

ระดับมัธยมปลายจะเน้นไปที่การเตรียมตัวเพื่อการสอบหลาย ๆ อย่างในช่วงท้ายของ ม.6 ในขณะที่ระดับชั้นมัธยมต้นควรจะลดการเน้นที่ผลสอบ แต่ย้ำเรื่องการปูพื้นฐานและทำความเข้าใจแนวคิดในด้านต่าง ๆ ในวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งวิธีการจะเรียนให้ได้ผลดีที่สุดคือการเรียนด้วยความสนุกสนาน และการลงมือปฏิบัติจริง บทเรียนเหล่านี้จะมีความสนุกสนาน ท้าทาย และน่าสนใจสำหรับวัยรุ่นช่วงต้น ความเข้าใจเชิงลึกจะซึมซับผ่านการปฏิบัติซึ่งนึกเรียนจะสามารถจำได้ถาวร ไม่ลืมง่าย ๆ เหมือนการท่องจำสูตร

บทเรียนส่วนใหญ่ในนี้จะเป็นสำหรับชั้นมัธยมต้น จะมีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นจีโอบอร์ด โมเดลกระดาษ วงเวียน และขอบตรง(สำหรับเรขาคณิต) และบล็อคกับลูกเต๋า(สำหรับเรื่องความน่าจะเป็น) บทเรียนส่วนใหญ่จะมีวีดีโอบน YouTube และเอกสารแบบฝึกหัดสำหรับดาวน์โหลดจากเวปไซต์ สำหรับนักเรียนนั้น จะทำแบบฝึกหัดขณะดูวีดีโอ ซึ่งมักจะมีการทำกิจกรรมเช่น สร้างด้วยวงเวียน ด้วยขอบตรง และด้วยการทำโมเดลกระดาษ หรือโยกย้ายบล็อค จากนั้นนักเรียนก็เก็บแบบฝึกหัดเพื่อเป็นการบันทึกว่าได้เรียนรู้อะไรไปบ้างสิ่งที่จะตามมาคือแบบฝึกหัดตามการเรียนแบบมาตรฐาน ที่นักเรียนจะได้ใช้ความเข้าใจคอนเซ็ปท์แล้วนำไปใช้ในการทำโจทย์ในแบบฝึกหัด หลังจากนั้นนักเรียนก็สามารถเข้าสอบในแบบทั่วไป ผมหวังว่าจะได้มีการเข้าใจอย่างชัดเจนว่าอุปกรณ์ในการปฏิบัติจะทำหน้าที่หลักคือการแนะนำหัวข้อใหม่ แล้วนักเรียนจะได้เข้าใจในคอนเซ็ปท์อย่างที่พวกเข้าต้องการ ก่อนจะทำโจทย์อย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วยสูตรและอัลกอริธึม

สำหรับเวลาเรียนนั้น อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ถูกออกแบบมาใช้ในบทเรียนธรรมดาบทเรียนเดียว หรือในบางกรณี 2 บทเรียน ไม่มีสัมมนา การแลกเปลี่ยน หรือการประชุมพิเศษ ใช้เพียวอุปกรณ์และแบบฝึกหัด แม้แต่คอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์ก็ไม่จำเป็น: แค่ไวท์บอร์ดก็เพียงพอแล้ว

หากครูต้องการจะใช้อุปกรณ์พวกนี้สำหรับห้องเรียน เขาจะต้องผ่านการสอนก่อน: และนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงมีเวปไซต์นี้ ในความเห็นของผม Caleb Gattegno คือครูผู้ยิ่งใหญ่ที่แนะนำแท่งไม้สอนเลขและจีโอบอร์ดมาใช้ในห้องเรียนโดยไม่ได้อธิบายอย่างเจาะจงว่าจะใช้อุปกรณ์พวกนี้สอนอย่างไร ผมคิดว่าเขาน่าจะคิดว่าครูกลุ่มนี้จะสามารถนำอุปกรณ์ไปใช้สอนต่อได้เลยเมื่อได้เห็นว่ามีประสิทธิภาพมาก แต่อุปกรณ์จำนวนมากโดยเฉพาะแท่งไม้สอนเลขถูกวางไว้เฉย ๆ ในห้องเรียนและห้องสมุดอยู่หลายสิบปี

ผมได้นำเสนอเวิร์คช็อปการสอนด้วยวิธีพวกนี้ในสถาบันการศึกษาเหล่านี้
(แหล่งที่มาของรูปต่าง ๆ ในคลังภาพนั่นเอง) :

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  • คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  • มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บนเว็บไซต์นี้จะไม่ได้พูดคุยเกี่ยวกับเกมหรือการแข่งขันในห้องเรียน งานโครงการ หรือความสำคัญของการบ้าน แต่จะพูดถึงการเรียนรู้และการสอนแบบลงมือปฏิบัติ และไม่ใช่ทุกหัวข้อจากหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมต้นที่สามารถครอบคลุมได้แบบลงมือปฏิบัติจริง ตัวอย่างเช่น บทเรียนเกี่ยวกับกฎของพีชคณิตหรือกฎของดัชนี อาจจะต้องใช้แนวทางแบบดั้งเดิมมากกว่า แต่ในทุก ๆ ปี ผมจะพัฒนาแบบฝึกหัดภาคปฏิบัติใหม่ ๆ ที่จะช่วยเพิ่มจำนวนหัวข้อที่สามารถครอบคลุมได้ ผมยังทำวีดีโอและแบบฝึกหัดและเพิ่มมันเข้าไปในเวปไซต์และช่อง YouTube ทุกบทเรียนนั้นฟรี สามารถนำไปใช้และใช้ซ้ำได้ภายใต้กฎ Creative Commons

หากคุณมีคำถาม หรือต้องการให้ผมจัดเวิร์คช็อปฟรีในประเทศไทย โปรดติดต่อผมทางอีเมล ผมหวังว่าจะได้ยินจากคุณ