คอร์ส: ทรงตันเพลโต

TopicDetails
Download pdf worksheets Creative Common
Watch Youtube Video Creative Common
1 แนะนำบทเรียน - 4.26 Min.
2 ประวัติของทรงตันเพลโต - 7.44 Min.
3 ความหมาย และการเปรียบเทียบ กับทรงตันอาร์คิมิดีส - 5.55 Min.
4 ทรงตันเพลโตทั้ง 5 - 6.32 Min.
5 การสร้างโมเดล (สี) 5 pg. 4.21 Min.
การสร้างโมเดล (ดำ&ขาว) - 4.21 Min.
6 รูปคลี่ของทรงตันเพลโต - 6.58 Min.
7 หน้าต่างๆของทรงตันเพลโต - 10.1 Min.
8 ความยาวด้าน - 7.2 Min.
9 ปริมาตร (และการเปรียบเทียบ) - 5.22 Min.
10 Duality - 4.38 Min.
11 พื้นที่ผิว (และการเปรียบเทียบ) - 8.16 Min.
12 สรุปเนื้อหา และโบนัส - 3.04 Min.